goof หมายถึง พลาด มอม คนโง่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 79 ครั้ง)

คำศัพท์ goof แปลว่า พลาด มอม คนโง่ หมายถึง พลาด มอม คนโง่ goof อ่านว่า (กูฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
goof (กูฟ)

พลาด มอม

คนโง่