gold หมายถึง ทองคำ เนื้อกษัตริย์ สินบน เหรียญทองคำ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 129 ครั้ง)

คำศัพท์ gold แปลว่า ทองคำ เนื้อกษัตริย์ สินบน เหรียญทองคำ หมายถึง ทองคำ เนื้อกษัตริย์ สินบน เหรียญทองคำ gold อ่านว่า (โกลด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gold (โกลด)

ทองคำ เนื้อกษัตริย์

สินบน

เหรียญทองคำ