god หมายถึง พระผู้เป็นเจ้า คนดูชั้นอัฒจันทร์

(ถูกค้นหาทั้งหมด 150 ครั้ง)

คำศัพท์ god แปลว่า พระผู้เป็นเจ้า คนดูชั้นอัฒจันทร์ หมายถึง พระผู้เป็นเจ้า คนดูชั้นอัฒจันทร์ god อ่านว่า (ก็อด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
god (ก็อด)

พระผู้เป็นเจ้า คนดูชั้นอัฒจันทร์