go หมายถึง กลายเป็น (เช่นนั้นเช่นนี้)ไป ลงมือทำ ผ่าน ไป แล่น ดำเนินความ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 210 ครั้ง)

คำศัพท์ go แปลว่า กลายเป็น (เช่นนั้นเช่นนี้)ไป ลงมือทำ ผ่าน ไป แล่น ดำเนินความ หมายถึง กลายเป็น (เช่นนั้นเช่นนี้)ไป ลงมือทำ ผ่าน ไป แล่น ดำเนินความ go อ่านว่า (โก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
go (โก)

กลายเป็น (เช่นนั้นเช่นนี้)ไป ลงมือทำ

ผ่าน

ไป

แล่น

ดำเนินความ