gnat หมายถึง สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ริ้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 110 ครั้ง)

คำศัพท์ gnat แปลว่า สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ริ้น หมายถึง สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ริ้น gnat อ่านว่า (แน็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gnat (แน็ท)

สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ริ้น