glum หมายถึง เศร้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ glum แปลว่า เศร้า หมายถึง เศร้า glum อ่านว่า (กลัม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
glum (กลัม)

เศร้า