glue หมายถึง เย็บติด ติดด้วยกาว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 202 ครั้ง)

คำศัพท์ glue แปลว่า เย็บติด ติดด้วยกาว หมายถึง เย็บติด ติดด้วยกาว glue อ่านว่า (กลู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
glue (กลู)

เย็บติด ติดด้วยกาว