girt หมายถึง คาด (ดาบ) ล้อม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ girt แปลว่า คาด (ดาบ) ล้อม หมายถึง คาด (ดาบ) ล้อม girt อ่านว่า (เกิท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
girt (เกิท)

คาด (ดาบ) ล้อม