gird หมายถึง คาด (ดาบ) ล้อม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ gird แปลว่า คาด (ดาบ) ล้อม หมายถึง คาด (ดาบ) ล้อม gird อ่านว่า (เกิด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gird (เกิด)

คาด (ดาบ) ล้อม