gilt หมายถึง เคลือบ (ความโง่ ยาขม ความขมขื่น) ทาทอง พรางด้วยทอง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ gilt แปลว่า เคลือบ (ความโง่ ยาขม ความขมขื่น) ทาทอง พรางด้วยทอง หมายถึง เคลือบ (ความโง่ ยาขม ความขมขื่น) ทาทอง พรางด้วยทอง gilt อ่านว่า (กิลท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gilt (กิลท)

เคลือบ (ความโง่ ยาขม

ความขมขื่น)

ทาทอง

พรางด้วยทอง