gill หมายถึง ห้วยลึก จิล เหนียงสัตว์จำพวกเป็ดไก่ เหงือกปลา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ gill แปลว่า ห้วยลึก จิล เหนียงสัตว์จำพวกเป็ดไก่ เหงือกปลา หมายถึง ห้วยลึก จิล เหนียงสัตว์จำพวกเป็ดไก่ เหงือกปลา gill อ่านว่า (กิล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gill (กิล)

ห้วยลึก จิล

เหนียงสัตว์จำพวกเป็ดไก่

เหงือกปลา