gib หมายถึง แขนปั้นจั่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 93 ครั้ง)

คำศัพท์ gib แปลว่า แขนปั้นจั่น หมายถึง แขนปั้นจั่น gib อ่านว่า (จิบ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gib (จิบ)

แขนปั้นจั่น