get หมายถึง ถูก (ต่อย เตะ) เป็น(หนี้) มี ก่อให้เกิด เข้าใจ ไปเอามา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 150 ครั้ง)

คำศัพท์ get แปลว่า ถูก (ต่อย เตะ) เป็น(หนี้) มี ก่อให้เกิด เข้าใจ ไปเอามา หมายถึง ถูก (ต่อย เตะ) เป็น(หนี้) มี ก่อให้เกิด เข้าใจ ไปเอามา get อ่านว่า (เก็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
get (เก็ท)

ถูก (ต่อย เตะ)

เป็น(หนี้)

มี

ก่อให้เกิด

เข้าใจ

ไปเอามา