germ หมายถึง เค้าความคิด เชื้อโรค

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ germ แปลว่า เค้าความคิด เชื้อโรค หมายถึง เค้าความคิด เชื้อโรค germ อ่านว่า (เจิม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
germ (เจิม)

เค้าความคิด เชื้อโรค