gent หมายถึง สุภาพบุรุษ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ gent แปลว่า สุภาพบุรุษ หมายถึง สุภาพบุรุษ gent อ่านว่า (เจ็นท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gent (เจ็นท)

สุภาพบุรุษ