gem หมายถึง ของมีค่า ฝัง ตราของหัวแหวน รัตนชาติ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 394 ครั้ง)

คำศัพท์ gem แปลว่า ของมีค่า ฝัง ตราของหัวแหวน รัตนชาติ หมายถึง ของมีค่า ฝัง ตราของหัวแหวน รัตนชาติ gem อ่านว่า (เจ็ม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gem (เจ็ม)

ของมีค่า ฝัง

ตราของหัวแหวน

รัตนชาติ