gaze หมายถึง เพ่งดู

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ gaze แปลว่า เพ่งดู หมายถึง เพ่งดู gaze อ่านว่า (เกส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gaze (เกส)

เพ่งดู