gave หมายถึง มอบ ผ่อน วางไว้ให้ จัดให้มี ออกคำสั่ง อนุญาตให้ ปล่อย ให้

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ gave แปลว่า มอบ ผ่อน วางไว้ให้ จัดให้มี ออกคำสั่ง อนุญาตให้ ปล่อย ให้ หมายถึง มอบ ผ่อน วางไว้ให้ จัดให้มี ออกคำสั่ง อนุญาตให้ ปล่อย ให้ gave อ่านว่า (เกฝ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gave (เกฝ)

มอบ ผ่อน

วางไว้ให้

จัดให้มี

ออกคำสั่ง

อนุญาตให้

ปล่อย

ให้