gate หมายถึง ประตูเข้าออก จำนวนคนผ่านประตูเข้าไปดูการมหรสพ ช่องแคบผ่านภูเขา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ gate แปลว่า ประตูเข้าออก จำนวนคนผ่านประตูเข้าไปดูการมหรสพ ช่องแคบผ่านภูเขา หมายถึง ประตูเข้าออก จำนวนคนผ่านประตูเข้าไปดูการมหรสพ ช่องแคบผ่านภูเขา gate อ่านว่า (เกท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gate (เกท)

ประตูเข้าออก จำนวนคนผ่านประตูเข้าไปดูการมหรสพ

ช่องแคบผ่านภูเขา