gas หมายถึง ควัน ยาสลบ ก๊าซ คำพูดลม ๆ น้ำมันเบนซิน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 124 ครั้ง)

คำศัพท์ gas แปลว่า ควัน ยาสลบ ก๊าซ คำพูดลม ๆ น้ำมันเบนซิน หมายถึง ควัน ยาสลบ ก๊าซ คำพูดลม ๆ น้ำมันเบนซิน gas อ่านว่า (แก็ซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gas (แก็ซ)

ควัน ยาสลบ

ก๊าซ

คำพูดลม ๆ

น้ำมันเบนซิน