garb หมายถึง แต่งตัว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ garb แปลว่า แต่งตัว หมายถึง แต่งตัว garb อ่านว่า (กาบ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
garb (กาบ)

แต่งตัว