gape หมายถึง (แผล) เบ้อ อ้าปากหาวนอน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ gape แปลว่า (แผล) เบ้อ อ้าปากหาวนอน หมายถึง (แผล) เบ้อ อ้าปากหาวนอน gape อ่านว่า (เกพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gape (เกพ)

(แผล) เบ้อ อ้าปากหาวนอน