gap หมายถึง ช่องโหว่ ความแตกต่างกัน (ในความเห็น) จำนวนที่ขาดไป

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ gap แปลว่า ช่องโหว่ ความแตกต่างกัน (ในความเห็น) จำนวนที่ขาดไป หมายถึง ช่องโหว่ ความแตกต่างกัน (ในความเห็น) จำนวนที่ขาดไป gap อ่านว่า (แก็พ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gap (แก็พ)

ช่องโหว่ ความแตกต่างกัน (ในความเห็น)

จำนวนที่ขาดไป