gall หมายถึง เบญกานี คำขมขื่น น้ำไต กวนโทสะ ทำให้เป็นแผล

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ gall แปลว่า เบญกานี คำขมขื่น น้ำไต กวนโทสะ ทำให้เป็นแผล หมายถึง เบญกานี คำขมขื่น น้ำไต กวนโทสะ ทำให้เป็นแผล gall อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gall

เบญกานี คำขมขื่น

น้ำไต

กวนโทสะ

ทำให้เป็นแผล