gal หมายถึง ผู้หญิงสาว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 127 ครั้ง)

คำศัพท์ gal แปลว่า ผู้หญิงสาว หมายถึง ผู้หญิงสาว gal อ่านว่า (แก็ล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gal (แก็ล)

ผู้หญิงสาว