gain หมายถึง บรรลุ จำนวนเพิ่มขึ้น ทรัพย์ ได้ใกล้เข้าไป ได้เปรียบได้กำไร

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ gain แปลว่า บรรลุ จำนวนเพิ่มขึ้น ทรัพย์ ได้ใกล้เข้าไป ได้เปรียบได้กำไร หมายถึง บรรลุ จำนวนเพิ่มขึ้น ทรัพย์ ได้ใกล้เข้าไป ได้เปรียบได้กำไร gain อ่านว่า (เกน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gain (เกน)

บรรลุ จำนวนเพิ่มขึ้น

ทรัพย์

ได้

ใกล้เข้าไป

ได้เปรียบ

ได้กำไร