gage หมายถึง เก หยั่ง ขนาดลวด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ gage แปลว่า เก หยั่ง ขนาดลวด หมายถึง เก หยั่ง ขนาดลวด gage อ่านว่า (เกจ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gage (เกจ)

เก หยั่ง

ขนาดลวด