gag หมายถึง เครื่องถ่างปาก ถ้อยคำที่ตัวละครกล่าวโดยไม่มีบท สวมบังเหียนปาก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ gag แปลว่า เครื่องถ่างปาก ถ้อยคำที่ตัวละครกล่าวโดยไม่มีบท สวมบังเหียนปาก หมายถึง เครื่องถ่างปาก ถ้อยคำที่ตัวละครกล่าวโดยไม่มีบท สวมบังเหียนปาก gag อ่านว่า (แก็ก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gag (แก็ก)

เครื่องถ่างปาก ถ้อยคำที่ตัวละครกล่าวโดยไม่มีบท

สวมบังเหียนปาก