gaff หมายถึง ไม้ขวางที่ร้อยตีนใบเรือ หลาวแทงปลา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ gaff แปลว่า ไม้ขวางที่ร้อยตีนใบเรือ หลาวแทงปลา หมายถึง ไม้ขวางที่ร้อยตีนใบเรือ หลาวแทงปลา gaff อ่านว่า (แก็ฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gaff (แก็ฟ)

ไม้ขวางที่ร้อยตีนใบเรือ หลาวแทงปลา