fur หมายถึง ขนสัตว์ที่ทำเป็นเครื่องคล้องคอ เกล็ดขาวที่จับอยู่ก้นกา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 126 ครั้ง)

คำศัพท์ fur แปลว่า ขนสัตว์ที่ทำเป็นเครื่องคล้องคอ เกล็ดขาวที่จับอยู่ก้นกา หมายถึง ขนสัตว์ที่ทำเป็นเครื่องคล้องคอ เกล็ดขาวที่จับอยู่ก้นกา fur อ่านว่า (เฟอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fur (เฟอ)

ขนสัตว์ที่ทำเป็นเครื่องคล้องคอ เกล็ดขาวที่จับอยู่ก้นกา