fuel หมายถึง ฟืน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ fuel แปลว่า ฟืน หมายถึง ฟืน fuel อ่านว่า (ฟยู-เอ็ล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fuel (ฟยู-เอ็ล)

ฟืน