fuck หมายถึง ระยำ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ fuck แปลว่า ระยำ หมายถึง ระยำ fuck อ่านว่า (ฟัค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fuck (ฟัค)

ระยำ