frau หมายถึง ผู้หญิงเยอรมัน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 100 ครั้ง)

คำศัพท์ frau แปลว่า ผู้หญิงเยอรมัน หมายถึง ผู้หญิงเยอรมัน frau อ่านว่า (ฟเรา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
frau (ฟเรา)

ผู้หญิงเยอรมัน