fort หมายถึง ป้อมถาวรขนาดเล็ก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ fort แปลว่า ป้อมถาวรขนาดเล็ก หมายถึง ป้อมถาวรขนาดเล็ก fort อ่านว่า (โฟท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fort (โฟท)

ป้อมถาวรขนาดเล็ก