form หมายถึง มี (ความคิด) แบบคำพูด ชนิด จัดตั้ง จัดแถว ชั้น กรอบ แบบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 146 ครั้ง)

คำศัพท์ form แปลว่า มี (ความคิด) แบบคำพูด ชนิด จัดตั้ง จัดแถว ชั้น กรอบ แบบ หมายถึง มี (ความคิด) แบบคำพูด ชนิด จัดตั้ง จัดแถว ชั้น กรอบ แบบ form อ่านว่า (ฟอม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
form (ฟอม)

มี (ความคิด) แบบคำพูด

ชนิด

จัดตั้ง

จัดแถว

ชั้น

กรอบ

แบบ