fork หมายถึง สามง่าม ล้วง กิ่งก้าน สาขา ประกายของสายฟ้า แยกออก โกย (ฟาง)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 120 ครั้ง)

คำศัพท์ fork แปลว่า สามง่าม ล้วง กิ่งก้าน สาขา ประกายของสายฟ้า แยกออก โกย (ฟาง) หมายถึง สามง่าม ล้วง กิ่งก้าน สาขา ประกายของสายฟ้า แยกออก โกย (ฟาง) fork อ่านว่า (ฟอค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fork (ฟอค)

สามง่าม ล้วง

กิ่งก้าน สาขา

ประกายของสายฟ้า

แยกออก

โกย (ฟาง)