fop หมายถึง คนขี้แต่งตัว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 100 ครั้ง)

คำศัพท์ fop แปลว่า คนขี้แต่งตัว หมายถึง คนขี้แต่งตัว fop อ่านว่า (ฟ็อพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fop (ฟ็อพ)

คนขี้แต่งตัว