food หมายถึง อาหาร

(ถูกค้นหาทั้งหมด 113 ครั้ง)

คำศัพท์ food แปลว่า อาหาร หมายถึง อาหาร food อ่านว่า (ฟูด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
food (ฟูด)

อาหาร