folk หมายถึง ชาว (นิทานเพลง การเต้นรำ) ของคนสามัญซึ่งสืบมาแต่โบราณ ญาติ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 146 ครั้ง)

คำศัพท์ folk แปลว่า ชาว (นิทานเพลง การเต้นรำ) ของคนสามัญซึ่งสืบมาแต่โบราณ ญาติ หมายถึง ชาว (นิทานเพลง การเต้นรำ) ของคนสามัญซึ่งสืบมาแต่โบราณ ญาติ folk อ่านว่า (โฟค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
folk (โฟค)

ชาว (นิทาน

เพลง

การเต้นรำ) ของคนสามัญซึ่งสืบมาแต่โบราณ

ญาติ