fold หมายถึง ฝูงชนซึ่งอยู่ในความอารักขาของพระ กำ ห่อ พับ ไขว้ (ขา) ซอก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 278 ครั้ง)

คำศัพท์ fold แปลว่า ฝูงชนซึ่งอยู่ในความอารักขาของพระ กำ ห่อ พับ ไขว้ (ขา) ซอก หมายถึง ฝูงชนซึ่งอยู่ในความอารักขาของพระ กำ ห่อ พับ ไขว้ (ขา) ซอก fold อ่านว่า (โฟลด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fold (โฟลด)

ฝูงชนซึ่งอยู่ในความอารักขาของพระ กำ

ห่อ

พับ

ไขว้ (ขา)

ซอก