fog หมายถึง (ฟิล์มถ่ายรูป) มัวเพราะถูกแสง หมอก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ fog แปลว่า (ฟิล์มถ่ายรูป) มัวเพราะถูกแสง หมอก หมายถึง (ฟิล์มถ่ายรูป) มัวเพราะถูกแสง หมอก fog อ่านว่า (ฟ็อก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fog (ฟ็อก)

(ฟิล์มถ่ายรูป) มัวเพราะถูกแสง หมอก