fob หมายถึง ตบตา เหรียญติดสายทิ้ง กระเป๋าใส่นาฬิกาพก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ fob แปลว่า ตบตา เหรียญติดสายทิ้ง กระเป๋าใส่นาฬิกาพก หมายถึง ตบตา เหรียญติดสายทิ้ง กระเป๋าใส่นาฬิกาพก fob อ่านว่า (ฟ็อบ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fob (ฟ็อบ)

ตบตา เหรียญติดสายทิ้ง

กระเป๋าใส่นาฬิกาพก