flux หมายถึง ท้องร่วง ความดูดของแม่เหล็ก วัตถุสำหรับละลาย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ flux แปลว่า ท้องร่วง ความดูดของแม่เหล็ก วัตถุสำหรับละลาย หมายถึง ท้องร่วง ความดูดของแม่เหล็ก วัตถุสำหรับละลาย flux อ่านว่า (ฟลัคซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
flux (ฟลัคซ)

ท้องร่วง ความดูดของแม่เหล็ก

วัตถุสำหรับละลาย