flu หมายถึง ไข้หวัดใหญ่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ flu แปลว่า ไข้หวัดใหญ่ หมายถึง ไข้หวัดใหญ่ flu อ่านว่า (ฟลู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
flu (ฟลู)

ไข้หวัดใหญ่