flit หมายถึง บินวับไป ผ่านไปโดยรวดเร็ว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 117 ครั้ง)

คำศัพท์ flit แปลว่า บินวับไป ผ่านไปโดยรวดเร็ว หมายถึง บินวับไป ผ่านไปโดยรวดเร็ว flit อ่านว่า (ฟลิท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
flit (ฟลิท)

บินวับไป ผ่านไปโดยรวดเร็ว