flex หมายถึง โค้ง สายอ่อน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ flex แปลว่า โค้ง สายอ่อน หมายถึง โค้ง สายอ่อน flex อ่านว่า (ฟเล็คซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
flex (ฟเล็คซ)

โค้ง สายอ่อน