flag หมายถึง กระเบื้องหน้าวัว (ความพยายาม) เนือยลง เหี่ยวยาน โบกธง ป้าย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 113 ครั้ง)

คำศัพท์ flag แปลว่า กระเบื้องหน้าวัว (ความพยายาม) เนือยลง เหี่ยวยาน โบกธง ป้าย หมายถึง กระเบื้องหน้าวัว (ความพยายาม) เนือยลง เหี่ยวยาน โบกธง ป้าย flag อ่านว่า (ฟแล็ก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
flag (ฟแล็ก)

กระเบื้องหน้าวัว (ความพยายาม) เนือยลง

เหี่ยวยาน

โบกธง

ป้าย