fizz หมายถึง เครื่องดื่มที่เป็นฟอง ไหม้เสียงฟู่ๆ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ fizz แปลว่า เครื่องดื่มที่เป็นฟอง ไหม้เสียงฟู่ๆ หมายถึง เครื่องดื่มที่เป็นฟอง ไหม้เสียงฟู่ๆ fizz อ่านว่า (ฟิส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fizz (ฟิส)

เครื่องดื่มที่เป็นฟอง ไหม้เสียงฟู่ๆ