fist หมายถึง มือ กำปั้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ fist แปลว่า มือ กำปั้น หมายถึง มือ กำปั้น fist อ่านว่า (ฟิซท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fist (ฟิซท)

มือ กำปั้น