fir หมายถึง ต้นเฟอร์

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ fir แปลว่า ต้นเฟอร์ หมายถึง ต้นเฟอร์ fir อ่านว่า (เฟอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fir (เฟอ)

ต้นเฟอร์